ບໍລິການໂຫລດພາບຖ່າຍດາວທຽມ
ທາງເວບຂອງເຮົາບໍລິການດາວໂຫລດພາບຖ່າຍດາວທຽມ Google Map, Google Earth ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນໂປຮແກມ ກ່ຽວກັບແຜນທີ່ແບບອອບໄລເຊີ່ງມີຄວາມລະອຽດຕັ້ງແຕ່0.5mX0.5m,1mX1m,ທ່ານສາມາດສັ່ງ ເປັນແບບເມືອງ, ແຂວງ ຫຼື ແຜນດຽວທົ່ວປະເທດກໍ່ໄດ້
ສາມາດເປີດນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍໂປຮແກມເຊັ່ນ: Q-GIS, ArcGIS Mapinfo....... ຫາກສົນໃຈສາມາດສອບຖາມ 020 99197767
ລາຄາເປັນກັນເອງບໍ່ແພງ ລາຍລະອຽດ ແລະ ລາຄາດ້ານລຸ່ມ:

- ຄວາມລະອຽດ 0.5mX0.5m ແມ່ນເມືອງລະ 150.000 ກີບ/ເມືອງ
- ຄວາມລະອຽດ 1mX1m ແມ່ນເມືອງລະ 100.000 ກີບ/ເມືອງ
- ຄວາມລະອຽດ 0.5mX0.5m ແມ່ນເມືອງລະ 300.000 ກີບ/ແຂວງ
- ຄວາມລະອຽດ 1mX1m ແມ່ນເມືອງລະ 250.000 ກີບ/ແຂວງ