ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານເຂົ້າສູ່ GISLAOVIP

   ສະບາຍດີທຸກທ່ານ GISLAO ຂອງເຮົາບໍລິການ Cloud ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນທີ່ເປັນຈຳນວນ ຫຼາຍໃຫ້ດາວໂຫລດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຂໍ້ມູນພາບຖ່າຍດາວທຽມ Satelite , ຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ Dem, ແຜ່ນທີ່ໂຕໂປຮ ຮອງພື້ນຕ່າງໆ ລວມຍັງມີໂປຮແກມ ກ່ຽວກັບແຜນທີ່ໃຫ້ທ່ານໄດ້ດາວໂຫລດ ເພື່ອນຳ ໃຊ້ໃຫ້ເທດເໝາະກັບວຽກງານແຜນທີ່ ເຊີ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ການບໍລິການ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

   ສົນໃຈຄິກລົງທະບຽນໄດ້ເລີຍ!!!!

ວີດີໂອການລົງທະບຽນ ແລະ ການໃຊ້ງານ GISLAOVIP

   ດາວໂຫລດໂປຮແກມ CloudGISVIP

ເຂົ້າດາວໂຫລດຂໍ້ມູນ CloudGISVIP ສຳລັບສະມາຊິກ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © GISLAO ສ້າງສັນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນດ້ານແຜນທີ່